BOOK
NOW

Trải nghiệm cùng Cham Oasis

ƯU ĐÃI ĐÓN HÈ - 50% GIÁ PHÒNG

  • ƯU ĐÃI ĐÓN HÈ - 50% GIÁ PHÒNG
  • ƯU ĐÃI ĐÓN HÈ - 50% GIÁ PHÒNG
  • ƯU ĐÃI ĐÓN HÈ - 50% GIÁ PHÒNGƯU ĐÃI ĐÓN HÈ

⇒ Giảm ngày 50% khi đặt phòng KUBERA GRAND SUITE tại căn hộ du lịch 5 sao trong lòng thành phố biển.

⇒ Thời gian đặt phòng: 15 - 22/4/2018

⇒ Thời gian ở: 2 - 31/5/2018

XEM PHÒNG TẠI ĐÂY

⇒ Email: reservation@champaislandresort.vn, gsales@champaislandresort.vn

⇒ Hotline: 0123 6009 777