Cập nhật tiến độ công trình ngày 11/10/2016

Admin 1 SỰ KIỆN 12 Tháng 10, 2016
Căn hộ Kubera đã hoàn thiện sàn tầng 3

Hồ bơi Cham Oasis đang trong tiến trình tổng vệ sinh và nghiệm thu chuẩn bị đưa vào sử dụng

Toàn cảnh hồ bơi Cham Oasis 1.500m2